Facebook:天秤币币值将和这五种法定货币挂钩

Facebook表示,最初支撑天秤币币值的一揽子法定货币极有可能包括这五种:美元、欧元、日元和英镑和新加坡元。 【详细】

Facebook  法定货币  比特币  2019-09-10

Facebook:天秤币币值将和这五种法定货币挂钩